ขนมจีบ
11 ม.ค. 2560, 15:46 น.

นี่เป็นการ์ดส.ค.ส. จำนวนกว่า 500 ฉบับ จากเด็กนักเรียนในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งกำลังใจให้กับพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 


ที่มา : thairath.co.th

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)


ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)

ส.ค.ส ถึงลุงตู่  รวมการ์ดจากเด็กกว่า 500 ฉบับ ทำให้พลเอก ประยุทธ์ ในวันเด็กแห่งชาติ 2560 (ชมภาพ)