ขนมจีบ
7 ม.ค. 2560, 13:28 น.

อัลบั้มภาพต่อไปนี้ทางทีมงานจะพาไปชมกับ 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ จะมีอาคารแปลกๆจากประเทศไหนบ้าง และของไทยคือที่ไหน ลองไปชมภาพกันเลย


ที่มา : http://www.boredpanda.com/evil-buildings/

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)


แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Maison St Cyr, Brussels, Belgium

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Polygone Riviera, France

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Catholic Church, Paks, Hungary

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Temppeliaukion Church, Helsinki, Finland

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Philadelphia City Hall, Philadelphia, USA

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

The National Library Of Belarus, Minsk, Belarus

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Maze Tower, Dubai, UAE

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Basque Health Department Headquarters In Bilbao, Spain

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Riverside Museum, Glasgow, UK

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Buzludzha, Bulgaria

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Hallgrímskirkja, Reykjavík, Iceland

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Oakley Headquarters, Foothill Ranch, Lake Forest, USA

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Fort Alexander (Plague Fort), Saint Petersburg, Russia

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Clermont-Ferrand Cathedral, Clermont-Ferrand, France

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Mahanakhon Tower, Bangkok, Thailand

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Ferrari World, Abu Dhabi, UAE

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Dc Tower I, Vienna, Austria

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Bahnhof Office Built Into A Former Anti-Atomic Shelter, Stockholm, Sweden

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

Expiatori Del Sagrat Cor, Mount Tibidabo, Barcelona, Spain

แปลกกว่านี้ไม่มีแล้ว!! รวม 20 อาคารที่ออกแบบมาไม่ธรรมดา สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาจากทั่วโลก งานนี้มีของไทยเราด้วยนะ (ชมภาพ)

อดีตสถานีวิจัยทดลองการรักษาในเบอร์ลิน, เยอรมัน