ขนมจีบ
7 ม.ค. 2560, 09:20 น.

นอกจากพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหนัก ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560มีรายงานว่า ที่ประเทศมาเลเซียในพื้นที่ เมืองทุมพัท รัฐกลันตัน ชาวบ้านต้องประสบน้ำท่วมไม่ต่างกันกับคนไทย


ที่มา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_173730

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)


เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)

เพื่อนบ้านก็ท่วมหนัก ภาพชุดน้ำท่วม “มาเลเซีย” ชาวบ้านอยู่ลำบาก ท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์มาแล้ว (ชมภาพ)